ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE! Zadzwoń do nas między 8:30 a 16:00. Chętnie pomożemy! --> 22 350 62 61
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Artykuł

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.JegoSzafa.pl (zwany dalej Sklepem) jest prowadzony przez Firmę Handlową "STOP" s.c., Małgorzata i Marek Szpunar z siedzibą przy ulicy Grunwaldzka 22, 35-068 Rzeszów, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerami: 10827 H (dla Małgorzata Szpunar) oraz 10828 H (dla Marek Szpunar).

1.2. Dane kontaktowe:

a) e-mail: sklep@jegoszafa.pl

b) telefon: 22 350 62 61

1.3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu www.JegoSzafa.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Są one wiążące dla stron od momentu zawarcia umowy (patrz punkt 2.1).

1.5. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki, które każdorazowo są naliczane wg. aktualnego cennika dostępnego do wglądu na stronie http://www.jegoszafa.pl/page/koszty-wysylki. Koszt wysyłki będzie określony i znany klientowi przed podjęciem wiążącej decyzji o zakupie.

1.6. Każdy zakup dokumentowany jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

1.7. Oferta sklepu nie jest równoznaczna ze stanami magazynowymi Firmy.

1.8. Operatorem przelewów elektronicznych (występujący pod marką własną: Przelewy24) oraz kart płatniczych jest PayPro SA  Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestu Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP: 7792369887, Regon: 301345068

2. Zamówienia i płatności

2.1. Poprzez zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a kupującym rozumie się potwierdzenie przez Sklep zamówienia kupującego złożonego na formularzu zamówień na które składają się następujące dane: rodzaj wybranego towaru, cena towaru oraz koszty wysyłki.

2.2. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu, o którą Klient zostanie poproszony przed akceptacją formularza zamówień. Nie jest zaś konieczne zakładanie konta użytkownika, które możliwe jest podczas procesu składania zamówienia poprzez akceptację odpowiedniej opcji.

2.3. W każdym momencie po założeniu konta klient ma prawo do jego trwałego usunięcia przez Sklep poprzez wyrażenie takiej woli w korespondencji elektronicznej (adres e-mail patrz punkt 1.2) lub tradycyjnej (dane adresowe patrz punkt 1.1).

2.4. Poprzez realizację zamówienia rozumie się nadanie przez Sklep przesyłki u operatora logistycznego. W zależności od wybranej opcji jest to dostarczenie paczek do urzędu Poczty Polskiej lub odbiór przesyłek przez kuriera firmy DPD. Warunki realizacji zamówienia określa punkt 2.6.

2.5. Bezpośrednio po przyjęciu zamówienia zostanie wysłany e-mail z podsumowaniem transakcji (zakupiony towar, jego cena, koszty wysyłki).

2.6. Warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia jest podanie właściwych danych teleadresowych koniecznych do przesłania towaru, wybór opcji płatności za pobraniem lub odebranie przez sklep przelewu:

a) złożonego bezpośrednio po dokonaniu zamówienia przy pomocy systemu elektronicznych płatności Przelewy24

lub

b) nadanego przelewem tradycyjnym do 10 dni po złożeniu zamówienia na konto: BOŚ S.A. o/Rzeszów nr 62 1540 1131 2001 6203 0863 0002 z podaniem numeru zamówienia w tytule wpłaty.

2.7. Zamówienia, które nie zostaną opłacone przelewem tradycyjnym do 10  dni zostają anulowane. Środki wpłacone po 10 dniach od złożenia zamówienia zostaną klientowi zwrócone niezwłocznie ale nie później niż 3 dni po ich zaksięgowaniu.

2.8. Jeżeli Sklep nie będzie mógł zrealizować zamówienia o czym poinformuje drogą elektroniczną niezwłocznie ale nie później niż 2 dni po złożeniu zamówienia to za zgodą Klienta spełni świadczenie zastępcze tj. zaoferuje towar w tej samej jakości, cenie lub podobny ale tylko po uzgodnieniu z klientem.

2.9. W wypadku braku zgody Klienta na świadczenie zastępcze oraz jeżeli złożone zamówienie zostało opłacone przelewem to kwota zostanie zwrócona na rachunek nadawcy w terminie 24h (dotyczy dni roboczych).

2.10. Każdorazowo gdy klient poda złe dane w formularzu zamówienia ma prawo je zmienić kontaktując się ze sklepem korzystając z danych wyszczególnionych w punkcie 1.2.

3. Koszty i terminy przesyłek

3.1. Koszty związane z przesłaniem zamówienia są zależne od ilości zakupionych towarów, opcji wysyłki oraz cen naszego operatora logistycznego - Poczty Polskiej lub firmy DPD Polska

3.2. Koszty przesyłki są obliczane wg. tabeli kosztów wysyłki umieszczonej pod adresem http://www.jegoszafa.pl/page/koszty-wysylki.

3.3. Każdorazowo przed podjęciem ostatecznej i wiążącej umowy o zakupie klient będzie wyraźnie powiadomiony na formularzu zamówień o wybranej przez siebie formie przesyłki i wiążącym się z tym kosztem.

3.4. Czas dostarczenia zamówienia to czas liczony od nadania przesyłki w Urzędzie Pocztowym lub u kuriera do momentu odebrania jej przez klienta lub pozostawienia przez operatora logistycznego powiadomienia o możliwości odebrania przesyłki (tzw. awizo).

3.5. Czas dostarczenia zamówienia jest zależny od wybranej formy przesyłki i opisany w poniższej tabeli:

Czasy dostarczenia zamówienia*

Firma

Rodzaj przesyłki

Czas dostarczenia

Uwagi

Poczta Polska

List polecony ekonomiczny

4 dni

włącznie z dniem nadania

List polecony priorytetowy

1 dzień

gdy nadanie przed godz. 15.00

Paczka priorytetowa

2 dni

po dniu nadania

Kurier DPD

Przesyłka kurierska

24 h

następny dzień roboczy

* - podane czasy dotyczą dni roboczych i są podane za danymi znajdującymi się na stronach www Poczty Polskiej oraz firmy DPD.

3.6. W przypadku deklaracji operatora logistycznego o zagubieniu przesyłki Sklep zajmie się organizacją postępowania reklamacyjnego.

3.7. Jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry to w przypadku opisanym w punkcie 3.6 sklep dokona zwrotu środków niezwłocznie (ale nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych).

4. Kody rabatowe i kody prezentowe

4.1. Poprzez kod rabatowy rozumie się ciąg znaków alfanumerycznych, po wpisaniu których w trakcie finalizowania transakcji (tzw. koszyk) klientowi zostanie odliczony rabat (wyrażony w procentach) w wysokości przypisanej do danego kodu rabatowego.

4.2. Data ważności kodu rabatowego jest ustalana indywidualnie i będzie jasno określona na karcie, na której kod zostanie wpisany.

4.3. Poprzez kod prezentowy rozumie się ciąg znaków alfanumerycznych, któremu przypisana jest uprzednio opłacona wartość wyrażona w złotych polskich.

4.4. Kod prezentowy przeznaczony jest do wykorzystania na zakupy towarów tylko z oferty prezentowanej w sklepie bez możliwości realizacji w sieci sklepów detalicznych F.H. STOP s.c.

4.5. W przypadku gdy kwota zakupów przekracza środki, którym przypisany jest kod prezentowy, odpowiednią różnicę należy opłacić na jeden z trzech sposobów opisanych w punkcie 2.4 Regulaminu.

4.6. W przypadku gdy wartość zakupów realizowanych przy pomocy kodu prezentowanego jest mniejsza od jej nominału pozostała kwota pozostaje zapisana i jest do wykorzystania w innym terminie.

4.7. Kod prezentowy jest ważny dwa lata od daty otrzymania.

4.8. Nie ma możliwości zwrotu wartości kodu w gotówce.

5. Zwroty i reklamacje towarów

(dotyczy umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014r.)

5.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 14 dni bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia. Termin płynie od daty odebrania przesyłki do daty złożenia oświadczenia przy czym jako złożenie oświadczenia rozumie się datę jego nadania a nie dzień odebrania przez Sklep.

5.2. Oświadczenie można złożyć dowolnym sposobem np. list polecony, fax, poczta elektroniczna.

5.3. Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie rzeczy w stanie niezmienionym, chyba  że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5.4. Po otrzymaniu przesyłki ze zwróconym towarem Sklep dokona niezwłocznego zwrotu  środków, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

5.5. W wypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni sklep nie pokrywa kosztów przesłania towaru od sprzedającego do naszej siedziby.

5.6. Jeżeli przesyłka ze zwróconym towarem zostanie nadana za pobraniem to kwota pobrania zostanie odliczona od wartości przelanej na konto klienta kwoty.

5.7. Każdorazowo gdy towar jest niezgodny z umową Klientowi przysługuje prawo do reklamacji przy czym klient jest zobowiązany opisać na czym polega niezgodność oraz dokonać wyboru swojego roszczenia tj. żądać naprawy lub wymiany. Opis niezgodności oraz wybór roszczenia prosimy kierować drogą elektroniczną (adres e-mail patrz punkt 1.2) lub listownie na adres siedziby (adres patrz punkt 1.1).

5.8. Do reklamacji sklep ustosunkuje się w terminie 14 dni liczonym od daty odebrania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

6. Reklamacja produktu

(dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014r.)

6.1. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), która istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikła z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili.

6.2 Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z umową sprzedaży a w szczególności:

a) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym

6.3 Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia dostarczenia produktu domniemuje się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta

6.4 Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat

6.5 Równorzędne uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi:

a) jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep.

b) jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta

6.6 Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6.7 Miejscem właściwym do złożenia reklamacji jest siedziba Sklepu tożsama z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez firmę F.H. STOP s.c. (patrz pkt. 1.1).

6.8 Po przez złożenie reklamacji rozumie się odesłanie wadliwego towaru wraz z formularzem reklamacyjnym (załączonym uprzednio do zamawianego produktu lub wydrukowanym ze strony sklepu pod adresem: http://www.jegoszafa.pl/page/zwroty-i-reklamacje) lub innym, dowolnie sformułowanym dokumentem zawierającym w szczególności:

a) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji (tj. rodzaju i daty wystąpienia niezgodności lub wady)

b) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy

c) danych kontaktowych składającego reklamację.

6.9 Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny (określając kwotę, o którą cena ma być obniżona) a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za zasadne.

6.10 Sklep wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy lub obniżenia ceny – zwrot na rzecz konsumenta nastąpi niezwłocznie.

6.11 Koszty wymiany lub naprawy rzeczy ponosi Sklep.

6.12 Klient jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na koszt Sklepu.

6.13 Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń a w szczególności:

a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu między Klientem, a Sklepem.

b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem

6.14 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sklepem korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów a w szczególności:

a) w Federacji Konsumentów (bezpłatny nr infolinii: 800 007 707, http://www.federacja-konsumentow.org.pl

b) w Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich (http://www.konsumenci.org)

7. Prawo odstąpienia od umowy

(dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014r.)

7.1 Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny.

7.2 Do zachowania terminu należy wysłać oświadczenie przed jego upływem. Bieg terminu rozpoczyna się od momentu wejścia w posiadanie zakupionego towaru.

7.3 Klient ma prawo do złożenia oświadczenia w dowolny sposób np.:

a) korzystając z formularza Sklepu dołączonego do przesyłki z towarem oraz umieszczonego pod adresem http://www.jegoszafa.pl/page/zwroty-i-reklamacje i przesłanie go wraz z towarem, który jest przedmiotem odstąpienia od umowy na adres Sklepu (partrz pkt. 1.1)

b) lub wykorzystać formularz będący załącznikiem nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

c) drogą elektroniczną na adres sklepu: sklep@jegoszafa.pl

7.4 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

7.5 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

7.6 Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.7 Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. W przypadku podejrzeń klienta, że elektroniczny mechanizm składania zamówień (czytaj formularz zamówień) błędnie oblicza wartość zamówienia lub w inny sposób różni się z zapisami regulaminu ma prawo do reklamacji przy czym jest zobowiązany do opisania na czym polega błąd. Poprzez błąd w obliczeniu wartości zamówienia rozumie się przede wszystkim zawyżone ceny towarów i kosztów wysyłki w stosunku do tych, które prezentowane są na kartach poszczególnych produktów.

9. Dane osobowe klientów i ich bezpieczeństwo

9.1. Dane osobowe klientów wykorzystywane są do celów realizacji zamówienia przez Firmę Handlową "STOP" s.c.

9.2. Firma Handlowa STOP s.c. powierzyła dane osobowe do przetwarzania firmie Serveradmin.pl s.c. (ul. Staroniwska 73, 35-101 Rzeszów) na podstawie pisemnej umowy z dnia 02.08.2012r.

9.3. Baza danych Klientów jest zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (numer zgłoszenia: 003265/08) pod nazwą: „Baza danych sklepu www.jegoszafa.pl”.

10. Newsletter

10.1. Newsletter (informacja handlowa) wysyłana jest tylko do tych użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę poprzez:

a) zaznaczenie odpowiedniej opcji przy rejestracji

b) zaznaczenie odpowiedniej opcji przy składaniu zamówienia

10.2. Klient ma prawo do rezygnacji z newslettera w każdym momencie poprzez:

a) zaznaczenie odpowiedniej opcji po uprzednim zalogowaniu się do systemu,

b) wyrażenie takiej woli w korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej (dane do korespondencji patrz punkt 2.1).

c) kliknięcie na aktywny link rezygnacji z otrzymywania newslettra, który każdorazowo załączony jest do treści wysyłanej informacji handlowej.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Spory zostaną oddane sądowi właściwemu dla miejsca zamieszkania Klienta.

11.2. Konsument ma prawo do skargi za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Europejska platforma ORD umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży.

11.3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają akty prawne: kodeks cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (z dnia 27 lipca 2002 - Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z dnia 18 lipca 2002r. - Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) oraz ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (z dnia 2 marca 2000r. - Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271).

11.4. W myśl Art. 8.1 punkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną sklep www.JegoSzafa.pl udostępni klientowi regulamin przed akceptacją formularza zamówień w taki sposób, który umożliwi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient (np. w postaci pliku PDF lub zrzutu ekranu).

12. Wymagania techniczne

12.1. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy ze sklepem www.JegoSzafa.pl:

a) dostęp do sieci Internet,

b) zainstalowana przeglądarka stron WWW następujących marek i wersji

Microsoft Internet Explorer wersja 7 lub nowsza,

Mozilla Firefox  wersja 8 lub nowsza,

Opera wersja 10.5 lub nowsza,

Apple Safari wersja 4 lub nowsza

Google Chrome wersja 16 lub nowsza

c) sklep www.JegoSzafa.pl nie wymaga określonej rozdzielczości ekranu – dla komfortu przeglądania stron zalecana jest rozdzielczość ekranu: 1024x768 pixela.

d) posiadanie aktywnego konta e-mail

e) polityka związana z tzw. plikami cookies została opisana w Polityce Prywatności

f) proces zakupów w www.JegoSzafa.pl nie wymaga zainstalowania oprogramowania Java – jest ono jednak zalecane w celu pełniejszego wykorzystania funkcjonalności sklepu.